Volejbols

Interešu izglītības sporta programma "Volejbols"

Volejbols - iecienīts sporta veids jauniešu vidū. Iesākumā ir kā labs brīvā laika pavadīšanas veids, taču, ja vēlas savu spēles prasmes līmeni celt , nepieciešamas tādas īpašības kā reakcija, koordinācija un fizisks spēks.

Interešu izglītības programmas uzdevums ir apgūt sporta veida pamatprasmes. Dalība sacensībās nav obligāta. Programmā audzēkņus uzņem vecumā no 12-15 gadiem (zēnus un meitenes).

Mūsu treneri:

Daina Plīkša

Tālr nr.: +371 28374178

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 12 - 15 g.v.