Dokumenti

Valmieras Sporta skola

Valmieras Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2022

Valmieras Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2021

Pašnovērtējuma ziņojums 2020

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2018./2019.m.g.

Valmieras Bērnu sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2017


Nolikums: 

Valmieras novada pašvaldības Valmieras Sporta skolas NOLIKUMS

 

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.mācību gadā

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022.mācību gadā

Lēmums "Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu" (spēkā līdz 31.08.2022.)

Valmieras novada pašvaldības domes lēmums Nr.402 "Par vecāku līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Valmieras novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās" (lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī)

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 44  "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā""

 Valmieras Sporta skolas "Attīstības plāns 2023.-2026.gadam"

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi uz valstī izsludināto ārkārtējās situācijas laiku

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

Iesniegumu, atbilžu reģistrācijas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Kārtībā, kādā audzēkņi tiek uzņemti, pārcelti un atskaitīti no Valmieras Bērnu sporta skolas

 

Iesniegumi:

Iesniegums par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas

Iesniegums par atskaitīšanu no Valmieras Sporta skolas

Iesniegums par vecāku līdzfinansējuma maksas atleides piešķiršanu

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras BSS profesionālās ievirzes izglītības programmā V20

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras BSS profesionālās ievirzes izglītības programmā V30

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras BSS interešu izglītības programmā

Paraugs - Līgums par vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmām

Paraugs - Līgums par vecāku līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmām


Citi:

Valmieras novada pašvaldības privātuma politika:https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2021/10/350_lem_piel_Privatuma_politika.pdf