Badmintons

Profesionālās ievirzes izglītības sporta programma "Badmintons"

Badmintons - ātrs, dinamisks sporta veids, kur volāniņa lidojuma ātrums var sasniegt ātrumu 280 km/stundā!

 KONTROLNORMATĪVI

Mūsu treneri:

Andis Bērziņš

Tālr nr.: +371 28341121

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 2010.g.dzim. un vec.

Sertifikāts: B kategorija

Līga Brence

Tālr nr.: +371 29479419

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 2015.-2010.g.dzim.

Sporta studiju absolvente