Badmintons

Profesionālās ievirzes izglītības sporta programma "Badmintons"

Badmintons - ātrs, dinamisks sporta veids, kur volāniņa lidojuma ātrums var sasniegt ātrumu 280 km/stundā!

KONTROLNORMATĪVI

Mūsu treneri:

Andis Bērziņš

Tālr nr.: +371 28341121

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 2013.g.dzim. un vec.

Sertifikāts: B kategorija

Līga Brence

Tālr nr.: +371 29479419

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 7-12 gadus vec.

Sporta studiju studente