Kontakti

Adrese: 

Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, (A ieeja, 2. stāvs)

E-pasts: valmieras.sportaskola@valmiera.edu.lv

Tālr.nr.: +371 20220759; 64231094

Rekvizīti:

Maksātājs: 

Valmieras novada pašvaldība

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Reģistrācijas Nr. 90000043403

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV94UNLA0018000142255

Saņēmējs: 

Valmieras Sporta skola,

Adrese: Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

E-pasts: valmieras.sportaskola@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64231094, 20220759

Administrācija

Direktore 

Līga Dzene 

liga.dzene@valmiera.edu.lv 

29448010 

Apmeklējumu  pieņemšanas laiks (iepriekš saskaņojot) :

Ot. 10.00 – 13.00  

Tr. 14.00 – 16.00

Direktora vietnieks izglītības jomā 

Santa Rulle 

santa.rulle@valmiera.edu.lv 

20220759, 64231076


Direktora vietnieks izglītības jomā 

Iveta Grunte-Dinsberga 

iveta.grunte-dinsberga@valmiera.edu.lv 

20220759, 64231076

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 

Aivars Biezbārdis  

aivars.biezbardis@valmiera.edu.lv 

26184344 

Izglītības metodiķis 

Austra Ķikāne 

austra.kikane@valmiera.edu.lv 

20220759

Sporta organizators 

Elīza Paula Bērziņa

eliza-paula.berzina@valmiera.edu.lv 

20220759

Lietvedības sekretāre 

Inta Eškina 

inta.eskina@valmiera.edu.lv 

64231094 

Skolu sporta izglītības metodiķis 

Aivars Māliņš

kkaivarsm@inbox.lv

26350635

Valmieras novada pašvaldības datu aizsardzības speciālists - datuspecialists@valmierasnovads.lv; 64210687 

Administrācijas pieņemšanas laiki (iepriekš saskaņojot): Pr. 9:00 - 15:00, Ot. 8:00 - 15:00, Tr. 13:00 - 17:00, Ce. 9:00 - 15:00, Pk. 9:00 - 15:00

SPORTA VEIDU TRENERU KONTAKTI ATRODAMI PIE SPORTA VEIDU SADAĻĀM  

Noderīgas saites: