Skolu sports

Valmieras Sporta skola ir atbildīga par Valmieras novada skolēnu sporta spēļu organizēšanu, kas ir viens no visaptverošākajiem pasākumiem skolu sporta dzīvē. Katru mācību gadu, pamatojoties uz izstrādātu sacensību nolikumu un kalendāru, tiek organizētas sacensības dažādos sporta veidos. Labākās vispārizglītojošās skolas dodas tālāk uz Vidzemes un Latvijas republikas mēroga sacensībām, ja tādas tiek rīkotas.

Skolu sacensībās startē Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņi 5 vecuma grupās.

Atbildīgā persona par skolu sportu ir VSS izglītības metodiķis A. Māliņš, e-pasts: kkaivarsm@inbox.lv

SKOLU SPORTS – KALENDĀRS 2023./2024. m.g. 

1. semestris

SKOLU SPORTS – KALENDĀRS 2023./2024. m.g. 

2. semestris