Orientēšanās sports

Profesionālās ievirzes izglītības sporta programma "Orientēšanās sports"

Orientēšanās ir sporta veids, kurā ar orientēšanās kartes un kompasa palīdzību tiek veikta kāda no dažādajām orientēšanās distancēm. Liela nozīme ir labām izturības un ātruma īpašībām. Ja salīdzina orientēšanos ar citiem izturības sporta veidiem, tā izceļas ar savu neparedzamību, jo sacensību dalībnieks distanci redz tikai starta brīdī. Nereti arī bērnu vecāki piedalās orientēšanās sacensības, jo šis ir arī viens no populārākajiem tautas sporta veidiem, iekļaujot visas vecuma grupas.

Nodarbības notiek apvidū, ziemas sezonā arī Valmiera Pārgaujas Valsts ģimnāzijā un Valmieras Peldbaseinā. Valmieras SS izveidojusies cieša sadarbība ar «Ziemeļvidzemes orientēšanās centru». Ziemas periodā nodaļas dalībnieki piedalās orientēšanās sacensībās ar slēpēm, kā arī regulāri pārstāv Latvijas izlasi starptautiska mēroga sacensībās.

Valmieras SS orientēšanās sporta nodaļā tiek uzņemti zēni un meitenes no 7 gadu vecuma. Vairāk informācijas par uzņemšanu lasi mājaslapas sadaļā “Uzņemšana”.

Kontrolnormatīvi


Mūsu treneri:

Kitija Līgate

Tālr nr.: +371 26592049

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 2004.-2006.g.dzim.

Sertifikāts: B kategorija

Eva Rozentāle

Tālr nr.: +371 26679813

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 2007.-2010.g.dzim.

Sertifikāts: B kategorija

Līga Valdmane

Tālr nr.: +371 28626763

Vecuma grupa: Meitenēm un zēniem 2008.-2016.g.dzim.

Sporta studiju absolvente