Uzņemšana Valmieras Sporta skolā:

Par Valmieras Sporta skolas (VSS) attiecīgā sporta veida grupas audzēkni var kļūt bērns, pusaudzis, jaunietis, kuram interesē kāda no VSS piedāvātajām sporta programmām un kura spējas atbilst programmas izvirzītajām prasībām. VSS organizē darbu pēc licencētām un akreditētām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām, kā arī saskaņotām interešu izglītības programmām. Audzēkņi izvēlētajā sporta programmā tiek uzņemti ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz noteiktas formas audzēkņa un audzēkņa vecāka/aizbildņa iesnieguma un vecāku līdzfinansējuma pamata un VSS pedagoģiskās sēdes lēmumu. Iestāšanās dienā skolas audzēknis tiek iepazīstināts ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, tiesībām, pienākumiem un drošības noteikumiem mācību-treniņu un sacensību laikā, ko audzēknis apliecina ar savu parakstu.

Informācija par audzēkņu uzņemšanu tiek publicēta tuvojoties Jaunā mācību gada 1. semestrim.

Valmieras Sporta skolas sākuma sagatavošas grupas iestājpārbaudījumi 

Lai uzsāktu sporta izglītības apguvi VSS audzēknim kopā ar vecāku/aizbildni nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:


Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras SS profesionālās ievirzes izglītības programmā V20

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras SS profesionālās ievirzes izglītības programmā V30

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras SS interešu izglītības programmā

Paraugs - Līgums par vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmām

Paraugs - Līgums par vecāku līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmām

Kas nepieciešams, lai uzsāktu nodarbības VSS: 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

Interešu izglītības programmas: