Airēšanas bāze 

Airēšanas Bāze "Krāces"

Adrese: 

Kāpu iela 15, Valmiera

Tālr.: +371 26184344

Kontaktpersona: Aivars Biezbārdis

E-pasts: aivars.biezbardis@valmiera.edu.lv


Airēšanas bāze “Krāces” tiek uzskatīta par vienu no labākajām airēšanas bāzēm Baltijā, kurā norisinās vairākas starptautiskas sacensības. “Krāces” ir kļuvušas par iemīļotu ūdens tūristu apmācības un treniņu bāzi, kā arī iecienītu atpūtas vietu Valmieras sirdī.


Slalom course "Krāces"

Address: 

Kāpu Street 15, Valmiera

Phone: +371 26184344

Contact person: Aivars Biezbārdis

E-mail: aivars.biezbardis@valmiera.edu.lv


The slalom course is located in the Gauja River by the Goat Rapids and it is considered to be one of the best slalom courses in the Baltics, where several competitions take place. It has also become a beloved training spot for water tourists to prepare for more difficult boat trips. By the course several resting zones have been created, suitable for various leisure activities, as well as for swimming. 

AIRĒŠANAS TRASES NOMAS IZCENOJUMS

Airēšanas trases noma viena diena 1 personai EUR 2.50*

Airēšanas trases noma viens mēnesis 1 personai EUR 20.00*

Airēšanas trases noma viens gads 1 personai EUR 40.00*

Airēšanas trases noma viena pirms sacensību diena EUR 40.00*

Airēšanas trases noma viena diena sacensību norise EUR 90.00*

Vienas telts vietas noma par diennakti EUR 3.00*

Vienas automašīnas vietas noma par diennakti EUR 3.00*

* PVN iekļauts


! IEVĒRĪBAI ! Trases noma notiek saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr.488 "Par Valmieras novada pašvaldības interešu izlītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu", lēmuma konsolidētā versija pieejama šeit.

PRICE LIST OF SLALOM COURSE: 

Slalom course rent 1 day per 1 person EUR 2.50*

Slalom course rent 1 month per 1 person EUR 20.00*

Slalom course rent 1 year per 1 person EUR 40.00*

Slalom course rent 1 pre-competition day EUR 40.00*

Slalom course rent 1 competition day EUR 90.00*

24 hour tent space rental EUR 3.00*

24 hour car parking space rental EUR 3.00*

*VAT included

Lūdzu apmeklējumu iepriekš saskaņot / please coordinate your visit in advance :     

 +371 26184344  e-mail: aivars.biezbardis@valmiera.edu.lv 

Kopš 2020.gada septembra airēšanas bāzē "Krāces" izbūvēti divi pludmales volejbola un viens pludmales futbola laukums. Laukumi pieejami, skatoties pēc laikapstākļiem. To izmantošana ir bezmaksas, bet par sporta inventāru jāparūpējas pašiem.